• гр. Сливен, бул."Самуиловско шосе" №14

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ С ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКРОДВИГАТЕЛИ

 

Комплексните електрозадвижвания ТС2000REV са предназначени за главното движение на металорежещи машини с ЦПУ и други производствени механизми.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

  • безтрансформаторно присъединяване към мрежа 380V;
  • двузонно регулиране на скоростта;
  • двуконтурна регулираща структура с подчинен контур на котвения ток;
  • ПИ регулатори на тока на котвата, възбуждането и скоростта;
  • възможност за двукратно претоварване по момент;
  • възможност за двустепенно ограничение на момента с помощта на външен сигнал;
  • номинална мощност до максималната честота на въртене;
  • компактна конструкция.

Tиристорните преобразователи от серията TC2000REV осигуряват реверс на напрежението на котвата на двигателя, двузонно регулиране на скоростта и  двукратно  динамично претоварване.

Притежават широк комплекс от защити и сигнализации.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Захранващо напрежение   3 x 380 V / 50 Hz
Maксимално котвено напрежение   440 V
Максимално напрежение на възбуждането   320 V
Номинален котвен ток   12 ÷ 200 A
Максимален ток на възбуждането   6 ÷ 10 A
Управляващ сигнал   0±10 V
Диапазон на регулирането   1: 1000
Режим на работа   продължителен (S1)
Степен на защита   IP 00

Тип на преобразователя3TC2000REV4TC2000REV5TC2000REV6TC2000REV8TC2000REV
Номинална мощност Pn, kW7,511151922
Номинален ток на котвата In, A3240506380
Максимален ток на котвата Imax , A2.Iн2.Iн2.Iн2.Iн2.Iн
Максимален ток на котвата Imax , A400400400400400
Номинално напрежение на котвата Un, V180110180180180
Ном.ток на възбуждането Ifn, A66666,5
Избор на двигателMP112S,MP112M MP112LMP132M, MP132MAMP132L, MP132LAMP132MBMP160M
Габаритни размери на опаковъчната каса L x B x H (mm)500 x380 x280500 x380 x280500 x380 x280500x400x390500x400x390
Тегло бруто (kg)1919192537
Тип на преобразователя10TC2000REV12TC2000REV16TC2000REV16TC2000REV
Номинална мощност Pn, kW30375570
Номинален ток на котвата In, A100120160200
Максимален ток на котвата Imax , A2.Iн2.Iн2.Iн2.Iн
Максимален ток на котвата Imax , A400400400400
Номинално напрежение на котвата Un, V180110180180
Ном.ток на възбуждането Ifn, A6,861010
Избор на двигателMP160LMP160 MGLMP160LM,MP160LC MP160LAT,MP225MMP225L
Габаритни размери на опаковъчната каса L x B x H (mm)500 x400 x 390500 x400 x 390500 x400 x 390500 x400 x 390
Тегло бруто (kg)37424242

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ТИРИСТОРНИТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ:

ДРОСЕЛИ 2